Privacy Policy

Verschoorpak respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Zie ook onze [Algemene Voorwaarde].

Wij gebruiken uw gegevens voor het afhandelen van uw bestelling. zal uw gegevens niet aan derden overdragen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden (zoals postbezorgers) ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.

Voor overig gebruik van uw gegevens zal Verschoorpak u expliciet vragen om toestemming.

Uw persoonsgegevens

1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

2. Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Verschoorpak. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Verschoorpak. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Verschoorpak in geen enkel bestand worden opgeslagen en worden online versleuteld verzonden via een SSL (HTTPS) verbinding.

4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Verschoorpak over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Verschoorpak. De klant is te allen tijde gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen.

5. Via de menuoptie Mijn account kunt u uw gegevens wijzigen of verwijderen.